De foto’s op deze pagina zijn vrij te gebruiken ter promotie van activiteiten in de Smederij Epe. De foto’s zijn te downloaden als jpg in het formaat 1920 x 1280. Tenzij anders overeengekomen is het niet toegestaan de foto’s voor iets anders dan eerder genoemde promotie. De kit is ook als zip-bestand te downloaden.

Voor vragen of speciale verzoeken mail naar info@desmederij-epe.nl