logo Smederij Epe

Algemene Voorwaarden

voorwaarden
_MG_3542
Dit is wat je moet weten als je bij ons huurt

1. HUURPERIODE, RESERVERING, CONTACTGEGEVENS
Een huurperiode bestaat uit het aantal door de huurder gereserveerde uren. Uitloop is alleen mogelijk na overleg. De huurperiode geldt voor een minimum van 1,5 uur incl. uitleg, opstellen belichting, opstellen personen of producten en eventuele visagie. Op zondag geldt een minimum huurperiode van 4 uur.

De reservering geschiedt per email, door het invullen van het reserveringsformulier op de website door de huurder zelf.

Bij het reserveren verklaart de huurder zich akkoord met deze algemene voorwaarden.

2. HUUROVEREENKOMST, BETALING
De algemene voorwaarden zijn van kracht nadat de huurder en verhuurder akkoord zijn gegaan met de reservering. De geregistreerde huurder is volledig verantwoordelijk voor alle personen en dieren die vanwege de reservering aanwezig zijn of aanwezig waren. Onder de naam huurder in deze algemene voorwaarden worden ook verstaan alle personen die vanwege de huurder in de studio aanwezig zijn of zijn geweest.

In het huurbedrag is inbegrepen het gebruik van de afgesproken ruimtes, de keuken, toiletten en de
visagieruimte zoals op de website vermeld.

Huurder kan tot 1 week (168 uur) voor de afgesproken huurdatum en tijd kosteloos annuleren. Bij annulering door huurder binnen 1 week voor aanvang van de huurperiode, is deze aan de verhuurder 50 procent van de huursom verschuldigd. Bij annulering binnen 48 uur voor aanvang van de huurperiode is aan verhuurder 100 procent van de huursom verschuldigd. De huurprijs en eventueel bijkomende kosten zijn op de website vermeld. Alle op deze site genoemde bedragen zijn excl. 21% BTW, tenzij anders vermeld. Betaling geschiedt op basis van een factuur of betaalverzoek, tevens kan er gepind worden. Contant betalen is niet mogelijk.

3. TER BESCHIKKING GESTELDE APPARATUUR, VOORWERPEN EN FACILITEITEN
De ter beschikking gestelde apparatuur en faciliteiten zijn volgens de omschrijvingen vermeld op de website www.desmederij-epe.nl.

4. AANSPRAKELIJKHEID, ONDERHOUD
De huurder van de studio is aansprakelijk voor beschadiging en vermissing van al de ter beschikking gestelde apparatuur, gebruiksvoorwerpen en gebouwen. De huurder erkent, ook namens alle aanwezige personen vanwege zijn huurperiode, bij akkoordverklaring van deze algemene voorwaarden automatisch de aansprakelijkheid van het gehuurde en verklaart daarmee tevens te beschikken over alle informatie en vaardigheden om het gehuurde correct en professioneel te gebruiken en te onderhouden.

De huurder dient vòòr gebruik van de apparatuur deze te controleren op aanwezigheid en op beschadiging. Als bij die controle blijk is van beschadiging of vermissing, dient dit door de gebruiker vooraf gemeld te worden via een daarvoor bestemd gebrekenformulier, te verkrijgen op aanvraag. Als er vooraf geen gebrekenformulier is ingeleverd zullen alle geconstateerde vermissingen en beschadigingen na gebruik door de huurder, voor rekening van de huurder komen. Zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder mag niets uit de studio’s worden meegenomen of geleend.

5. VERZEKERING, BESCHADIGING, DIEFSTAL, BEVEILIGING
De huurder verklaart d.m.v. akkoordverklaring met de algemene voorwaarden, in het bezit te zijn van een WA-verzekering. Beschadigingen en vermissingen dienen door huurder onmiddellijk aan verhuurder gemeld te worden. Beschadiging en vermissing dienen door de huurder vergoedt te worden op basis van nieuwwaarde, ongeacht zijn polisvoorwaarden. Verlies en diefstal wordt onmiddellijk aan de politie doorgegeven.

6. ANDERE BEPALINGEN – HUISREGELS
• Roken is niet toegestaan in de studio. Je moet dus naar buiten aan de achterzijde van het pand.
• De huurder is verantwoordelijk voor iedereen die hij voor zijn shoot toegang tot het gebouw verleent.
• Het is de gebruikers niet toegestaan zich elders in het gebouw te bevinden dan de afgesproken ruimtes. Behalve natuurlijk bij toiletgebruik, deze bevindt zich in de gang.
• Gebruik van alcohol en drugs is niet toegestaan.
• Denk bij gebruik van geluidsapparatuur aan onze buren en zet het s.v.p. niet te hard.
• Na gebruik graag de studio weer netjes achterlaten. Alle meubilair dient weer op de originele plek teruggezet te worden.
• Het binnenrijden van een auto, motorfiets of ander voertuig, het gebruik van rook of rookmachine en het ‘spuiten’ van champagne of afschieten van confettikanon dient altijd in overlegd te worden.

Bij het niet naleven van de huisregels kan de huur tussentijds worden beëindigd; De huurder is dan het totaalbedrag van de gehele huurtermijn verschuldigd.

7. BETALING
Tenzij vooraf anders overeengekomen dient het volledige huurbedrag vooraf te worden betaald. Bij de definitieve bevestiging vragen wij de betaling van het totaalbedrag. Betaling geschiedt door middel van een factuur of betaalverzoek, tevens kan er op locatie worden gepind.

8 TOEGANG
Beheerder van Smederij – fotostudio en locatieverhuur of een aangewezen persoon proberen altijd te openen. Mochten wij niet zelf aanwezig kunnen zijn dan kunnen andere afspraken gemaakt worden.

Huurder gaat akkoord dat de beheerder van De Smederij – fotostudio en locatieverhuur of een aangewezen persoon altijd het recht heeft op de vloer aanwezig te zijn. De beheerder van De Smederij – fotostudio en locatieverhuur moet ten alle tijden toegang en toestemming hebben de fotostudio(ruimte) te betreden. Voor geheime/ gevoelige shoots kan er een verklaring worden opgesteld tussen beide partijen. We zullen ons in dat geval zoveel mogelijk terugtrekken tijdens de shoots en zoveel mogelijk elders binnen het pand aanwezig zijn.

© by Erwin Winkelman Fotografie - 2023